Skip to content

Utsyn: Vanskelig å være førerhundbruker i Sverige

Posted in Generelt, Interessepolitikk, and Nyheter

Last updated on 2. mai 2016

Førerhundens dag er en god anledning til å se på førerhundbrukeres situasjon i andre land. Mens vi her i Norge har fått noen rettigheter som førerhundbrukere etter hvert, skal vi ikke langt for å finne en helt annen virkelighet. Mange betrakter Sverige som et land som forsøker å ivareta alle medborgeres behov og rettigheter, men det stemmer slett ikke alltid. Svenske førerhundbrukere har en historie å fortelle som vi trodde og håpte hørte fortiden til.

I filmklippene vi lenker til her, har svenske, norske og finske førerhundbrukere gått sammen om å formidle nyttig og viktig informasjon – og et klart og sterkt budskap vi i Norges Førerhundforbund støtter helhjertet.

Det er til sammen fire filmklipp. Om du bare får opp det første filmklippet, kan du velge “Se på www.youtube.com”. der får du opp hele spillelista.