Skip to content

To viktige medlemskap

Posted in Generelt, and Nyheter

I løpet av vinteren og våren har Norges Førerhundforbund blitt medlem av to organisasjoner. Begge medlemskapene kan vise seg å ha stor betydning for vårt arbeid i tida framover.

Den 25. april ble forbundets søknad om medlemskap i Studieforbundet Funkis godkjent av årsmøtet i Funkis. Gjennom medlemskapet i Funkis (funksjonshemmedes studieforbund) får vi adgang til å søke om støtte til våre kurs og samlinger. Dette gjelder både for aktiviteter vi arrangerer sentralt, og aktiviteter som førerhundklubbene våre arrangerer. Funkis er en paraplyorganisasjon av ulike organisasjoner av og for funksjonshemmede. Organisasjonens oppgave er å fordele statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemsorganisasjoner. Funkis bistår også sine medlemsorganisasjoner med veiledning og råd.

Medlemskapet i Funkis gir oss dermed muligheten til å kunne planlegge mer systematisk. Vi kan regne med å få en forutsigbar støtte til våre aktiviteter. Da blir det også lettere å drive vårt kurs- og opplæringsarbeid.

I mars ble vi medlem i European Guide Dog Federation. Dette er en europeisk sammenslutning av organisasjoner for og av førerhundbrukere. Gjennom dette medlemskapet kan vi knytte kontakter med europeiske søsterorganisasjoner, og denne organisasjonen kan forhåpentligvis også vise seg å være en fin arena for erfaringsutveksling.

Det første halvåret av 2019 har dermed gitt Norges Førerhundforbund en bedre forankring, så vel nasjonalt som internasjonalt. Nå er det opp til oss å utnytte mulighetene disse medlemskapene gir oss.

Comments are closed.