Skip to content

Strålende førerhundarrangement er gjennomført!

Posted in Generelt, and Nyheter

Norges Førerhundforbund har avholdt sitt første førerhundkurs. Dette skjedde i tida 16.-19. juni på Gjøvik. Arrangementet skulle dekke to formål: gi ettertreningstilbud til førerhundbrukere og hunder, og samtidig gi faglig påfyll og skolering for hjelpetrenere. Begge målene ble nådd på en særdeles god måte, skal vi dømme ut fra tilbakemeldingene fra samtlige deltakere både under og etter kurset.

Rundt 40 forventningsfulle mennesker møtte på Quality Strand Hotell på Gjøvik 16. juni. Vi kom fra Flekkefjord i sør til Lofoten i nord, og alle aldersgrupper fra 25 til 70+ var representert. I tillegg til 19 førerhundbrukere, bestod gruppa av hjelpetrenere, hjelpetreneraspiranter og andre personer med en assisterende rolle.

Det er som kjent i detaljene kvaliteten vises. De flinke menneskene i arrangementskomiteen hadde gjort godt og grundig forarbeid, og hadde lagt opp til at alt skulle fungere problemfritt gjennom hele arrangementet. Det oppnådde de med glans! Hotellet framstod som en flott ramme for arrangementet, og de ansatte ytte utmerket service hele veien. Førerhundene var like velkomne som oss menneskene, og vi ble alle tatt godt vare på av hotellbetjeningen.

Tre førerhundskoler stilte opp med dyktige førerhundtrenere, som bidro både i ettertreningstilbudet for førerhundbrukerne og i skoleringen av hjelpetrenere og aspiranter.

Bilde: Felles øvelse i parken

Selve programmet startet fredag 17. juni. Været var ikke helt på vår side i starten, men ble det utover dagen! Resten av helga var været utmerket til treningsformål. Før vi reiste hjem søndag rundt lunsjtider, hadde vi fått trent både bymiljø, landevei, hinderbane, generell lydighet, kontroll på fri hund i parken og god atferd innendørs. Hundene jobbet både ute og inne, også på hotellet, der de blant annet kunne finne rommet sitt, trapp, dør, heis, benk og disk.

Bilde: bytrening, kryssing av gangfelt

Mens førerhundekvipasjene hadde ettertrening ulike steder, fikk hjelpetrenere og aspiranter faglig påfyll både gjennom foredrag og praktisk bruk av kunnskapen ved deltaking i ettertreningsaktivitetene.

Bilde
Tid for kos

En førerhund er så uendelig mye mer enn bare et hjelpemiddel for en synshemma person. Å ha førerhund i huset handler også om gode og nære relasjoner mellom hund og menneske, om å trives med hverandre og verdsette og respektere hverandre som de individer vi er, og om å ta vare på hunden slik enhver annen hundeeier skal gjøre. Fredag kveld fikk vi besøk av veterinær Monica Frenning Karlsen, som foredro blant annet om hunders tannhelse. Nyttig og viktig!

Førerhunder har en mangeårig historie i Norge. Mindre kjent er det at bevegelseshemmede personer kan ha svært god nytte av å bruke servicehund for å løse praktiske oppgaver i hverdagen. Anne-Margrethe Nyhus opplyste oss om bruken av servicehund lørdag ettermiddag, og vi vil tro at vi alle fikk mye ny kunnskap gjennom hennes foredrag.

Det går selvsagt ikke upåaktet hen når en by som Gjøvik "plutselig" får besøk av nærmere 20 førerhunder, som påtreffes nær sagt overalt i bybildet. Som om vårt blotte nærvær ikke var nok, fikk vi også oppmerksomhet av NRK Hedmark og Oppland, som lagde en fyldig reportasje fra arrangementet. Reportasjen kan du høre her.

Søndag var det treningstilbud på formiddagen, før oppsummering og avslutning. Under oppsummeringa uttrykte samtlige tilstedeværende at de hadde hatt stort utbytte av kurset, både treningsmessig og sosialt, og at de ønsket seg flere kurs. Hvorvidt vi får til å arrangere flere kurs av denne typen, er særlig et økonomisk spørsmål som krever at Norges Førerhundforbund får mer stabile økonomiske forutsetninger å arbeide ut fra. Dette kurset var et stort løft for oss, men ble sterkt ønsket gjennom flere år. Nå har vi fått oppfylt ønsket, og det er vi svært glade for.

Mye skal være på plass for å få til et slikt arrangement som det vi gjennomførte på Gjøvik. Det krever som kjent økonomi, men også en rekke personer som både vil og kan gjøre en praktisk innsats for å få arrangementet godt planlagt, og deretter gjennomført. Disse forutsetningene var i høy grad til stede her.

Vi har mange å takke for at arrangementet på Gjøvik ble gjort mulig. Takkes skal alle dem som har planlagt og gjennomført arrangementet, med alt arbeidet det har innebåret av smått og stort. Dessuten skal våre økonomiske bidragsytere Bergesen-stiftelsen, Foreningen for blinde, Henny og Otto B. andersens legat og Blindemissionen IL takkes for deres generøse bidrag. Takkes skal også våre egne førerhundklubber som villig stilte opp med toppfinansiering av arrangementet. Sist, men slett ikke minst, skal alle takkes som deltok disse flotte dagene på Gjøvik, og som hver på sin måte gjorde dette til et uforglemmelig og flott minne å ta med seg videre i livet.

Comments are closed.