Skip to content

Støtt vårt arbeid

Norges Førerhundforbund trenger din støtte!

Norges Førerhundforbund arbeider for førerhundbrukernes interesser i Norge. Vi er en liten organisasjon, ledet og drevet på frivillig basis av førerhundbrukerne selv. Våre tillitsvalgte utfører alt arbeid for organisasjonen gratis. Ansatte har vi ikke.

Selv om vi holder kostnadene våre nede på et absolutt minimum, koster det penger å drive interessepolitisk arbeid også. Dette er utgifter vi trenger å få dekket.

Pr. i dag har vi ingen faste inntekter annet enn medlemskontingent. Vi er dermed avhengig av økonomisk støtte fra privatpersoner og virksomheter for å kunne utføre arbeidet vårt, til beste for landets førerhundbrukere.

Om du ønsker å stille deg solidarisk med vårt arbeid, og vil vise din solidaritet ved å gi oss en liten pengegave, bør du vite følgende:

Pengebidrag du gir til Norges Førerhundforbund er engangsstøtte. Du forplikter deg IKKE til å gi oss økonomiske bidrag i framtida. Vi kommer aldri til å ringe deg eller sende deg e-post for å be om økonomisk støtte.

All økonomisk støtte vi mottar går direkte til drift av organisasjonen og arbeidet vi utfører.

Alle bidrag er svært kjærkomne.

Slik kan du støtte Norges Førerhundforbund

Betaling med Vipps

Vipps-logo
Norges Førerhundforbund tar imot bidrag via Vipps. Vårt Vipps-nummer er 90125.

Slik gjør du:

  • I Vipps-appen klikker du på “Kjøp og betal”.
  • Skriv inn 90125 eller Norges Førerhundforbund i søkefeltet. Da får du opp “Støtte til arbeidet, #90125 – Norges Førerhundforbund” som søkeresultat. Klikk på dette.
  • I neste skjermbilde skriver du inn et beløp du ønsker å støtte oss med. Du kan også skrive inn en liten melding, om du ønsker det. Klikk på “Neste”.
  • Neste skjermbilde gir en oppsummering av betalingsoppdraget ditt. Klikk på “Betal” for å gjennomføre betalingen.

Betaling via bank

Vårt kontonummer er 9235.30.59272. Vår konto er alltid mottakelig for bidrag – store så vel som små.