Skip to content

Slipp oss inn – Ta oss med!

Posted in Generelt, Interessepolitikk, and Nyheter

Oppfordring på Førerhundens Dag

En førerhund gir uvurderlig frihet. Den skal følge føreren sin overalt, og vi skal i utgangspunktet dermed også ha adgang over alt med hunden vår. Vi skal slippe å argumentere og vise førerhundbeviset for å få tatt den med inn på ulike transportmidler og offentlige arenaer. Vi er avhengige av hunden vår i hverdagen, og den har lært å være til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Men for ofte opplever vi at vi og førerhunden ikke er ønsket. Da skylder mange på allergi for å slippe å ta oss med i drosje osv.

Astma og Allergiforbundet skriver flott på sin nettside om bruk av førerhund på offentlige steder: «Der bruk av fører‐eller servicehund er det riktige hjelpemidlet for blinde osvaksynte på disse områdene, må det tilrettelegges slik at hensynet til allergiske personer også ivaretas.»

Dette kan vi slutte oss fullt og helt til. God dialog kan løse de fleste problemer. Og gode dialoger er nødvendige. For allergi er et økende problem, og allergiske plager skal tas på alvor.

Men det er ikke greit når redsel, eller det at man misliker hunder, kalles allergi. Redsel skal også tas på alvor, men si det som det er. Da må vi ta vedkommendes frykt seriøst, og hjelpe hverandre for å finne gode løsninger i situasjonen. Men bekvemmelighetsgrunner, eller kulturelle fordommer mot hund er ikke grunnlag for «forhandlinger».

Appellen vi publiserte på Førerhundens Dag i fjor er dessverre like aktuell. Fortsatt er det like slitsomt for mange av oss å ta med førerhunden vår i taxi. Vi burde være gode og hyppige kunder for taxinæringen. Alle diskusjonene med sjåfører når de kommer vil vi gjerne være foruten. Vi er kunder, skal selv få bestemme hvor vi og hunden skal sitte på kjøreturen. Drosjeselskapene er høflige og har klare retningslinjer, men sjåførene har sin egen agenda. Sanksjoner forekommer også så altfor sjelden.

Nå ber vi om at Samferdselsdepartementet snart begynner å håndheve det de selv uttalte i et brev til brukerorganisasjonene i 2006:

«Taxi er en del av det offentlig tilgjengelige transporttilbudet og har gjennom den behovsprøvde løyveordningen etter yrkestransportlovgivningen fått enerett til å drive yrkesmessig persontransport utenfor rute mot vederlag med personbil. Tildelt løyve gir rett og plikt til å drive drosjevirksomhet i samsvar med lov og regelverk som er fastsatt for slik virksomhet. Det foreligger ingen individuell eller kollektiv adgang til å kunne reservere seg mot f.eks. transportere av blinde som er avhengig av førerhund. Dette er også presisert i Norges Taxiforbunds transportvilkår. Vi finner grunn til å understreke at departementet ikke har godkjent ordninger der sjåfører ved å henvise til allergi kan nekte å ta med blinde med førerhund. Dersom man lider av allergi i så sterk grad at man ikke kan utføre pålagte transportoppgaver bør man vurdere andre yrker.

Brudd på kjøreplikten gir grunnlag for å tilbakekalle løyve. Vegring mot å transportere blinde m/førerhund bør påtales og tas opp med vedkommende sentral og fylkeskommunen, som ansvarlig myndighet.»

Dette burde være klar tale. Dessverre har ikke handling fulgt ord ennå. Og vi er redd for at vi må fortsette å skrive tekster som denne så lenge det ikke tas tak i diskriminering av førerhundbrukere. Vi tror ikke det blir bedre før sjåfører mister løyve, eller utesteder får en straff som svir.

Comments are closed.