Skip to content

Lokalt arbeid

Førerhundklubber finnes i de fleste fylker. Noen klubber dekker ett fylke, mens andre har to eller tre fylker som sitt arbeidsområde. Klubbenes viktigste oppgave er å tilby ettertrening for vedlikehold og videreutvikling av førerhundekvipasjenes ferdigheter. I Norges Førerhundforbund har førerhundklubbene funksjon som lokalavdelinger.

Nedenfor finner du kortfattet informasjon om våre lokalavdelinger, og opplysninger om hvordan du kommer i kontakt med dem.

Agder førerhundklubb

Agder førerhundklubb har Aust-Agder og Vest-Agder som sitt arbeidsområde. Klubben gjennomfører åtte samlinger i året.

Kontonummer: 3000.22.18220
Organisasjonsnummer: 991 676 023
Send e-post til agder [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Akershus førerhundklubb

Akershus førerhundklubb har Akershus fylke som sitt arbeidsområde. Det arrangeres rundt fem samlinger pr år, hvor en til to samlinger er helgesamlinger og avholdes på forskjellige steder på Østlandet.

Kontonummer: 0530.17.40729
Organisasjonsnummer: 983 945 600
Send e-post til akershus [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Førerhundklubben Foran

Klubbens virkeområde er Nordland, Troms og Finnmark. På grunn av reiseavstandene har det vært vanlig med ett større arrangement i klubben hvert år. I 2016 har klubben ikke planlagt noe eget arrangement, men oppfordrer medlemmene til å benytte ettertreningstilbud i regi av andre. Klubben kan subsidiere deltaking i ett slikt ettertreningsarrangement pr. medlem pr. år, etter søknad.

Kontonummer: 6428.05.20010
Organisasjonsnummer: 991 760 172
Klubben er registrert som mottaker av Grasrotandel.
Send e-post til foran [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Førerhundklubben Fri

Førerhundklubben Fri har Vestfold som sitt virkeområde.

Send e-post til fri [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Hedmark og Oppland førerhundklubb

Klubben dekker fylkene Hedmark og Oppland. Aktiviteten i klubben foregår i ulike deler av fylkene. Det er tre – fire helgesamlinger hvert år.

Organisasjonsnummer: 984 828 551
Klubben er registrert som mottaker av Grasrotandel.
Send e-post til hof [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Oslo førerhundklubb

Klubben dekker fortrinnsvis Oslo-området og avholder treninger 2-3 ganger månedlig. En gang i måneden foregår treningen med utgangspunkt i Sporveisgata 10 der medlemmene også tilbys veterinærtilsyn for sine førerhunder. Øvrige treninger er lagt til ulike steder i Oslo avhengig av tema for treningen. Hvert halvår avholder klubben også 2 medlemsmøter, samt en ren sosial sammenkomst. Hver høst arrangeres en helg med ettertreningskurs ved Hurdal syn- og mestringssenter.

Postadresse: Postboks 5812 Majorstuen, 0308 OSLO
Kontonummer: 0530.41.86714
Organisasjonsnummer: 998 787 734
Send e-post til oslo [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Østfold førerhundklubb

Førerhundklubben har hele Østfold som arbeidsområde. Aktiviteter fordeles i ulike deler av fylket, men med tyngdepunkt i Sarpsborg / Fredrikstad. Hovedaktivitet er trening som skal bidra til å vedlikeholde og høyne standarden på godkjente førerhundekvipasjer. I tillegg har vi medlemsmøter og sosiale arrangementer.

Kontonummer: 1090.23.18742
Organisasjonsnummer: 995 895 609
Kontakt klubbens leder Finn Åge Johannessen på mobil 926 66 374, eller e-post fjohan [at] getmail [dot] no

Om du finner feil eller mangelfulle opplysninger i denne oversikten, er det viktig at du gir oss mulighet til å rette opp i det ved å ta kontakt.