Skip to content

Om oss

Norges Førerhundforbund (forkortet NFF) er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 2009 under navnet Førerhundforum. De første årene var vi organisert under Norges Blindeforbund, men da blindeforbundet gikk bort fra samarbeidsavtalen, valgte Førerhundforum å bryte den organisatoriske tilknytningen til Norges Blindeforbund.

Førerhundforum endret navn til Norges Førerhundforbund 24. februar 2014. Samtidig vedtok vi også nye vedtekter.

Norges Førerhundforbund er en ideell og demokratisk organisasjon med individuelt medlemskap. De fleste av våre medlemmer er selv førerhundbrukere, men blant medlemmene finner vi også pårørende til førerhundbrukere og andre personer med interesse og engasjement for førerhundsaken.

Derfor er vi her

Norske myndigheter har i noen år definert førerhunder som et produkt. Som følge av dette er trening av førerhund med tilhørende oppgaver blitt konkurranseutsatt.

Norges Førerhundforbund taler og jobber for alle førerhundbrukeres interesser – uavhengig av hvilken førerhundskole den enkelte har mottatt sin hund fra. Vi har ingen tilknytning til noen av førerhundleverandørene. Vår uavhengighet og nøytralitet er svært viktig for oss, og helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre det arbeidet vi er satt til.

Lokalt arbeid

NFFs geografiske arbeidsområde omfatter for tiden følgende elleve fylker:

 • Akershus
 • Aust-Agder
 • Finnmark
 • Hedmark
 • Nordland
 • Oppland
 • Oslo
 • Troms
 • Vest-Agder
 • Vestfold
 • Østfold

Det finnes lokale førerhundklubber rundt omkring i landet. I tillegg til å tilby gode treningstilbud til førerhunder og brukere, ivaretar de også rollen som NFFs lokalavdeling i sitt område.

Ledelse

Norges Førerhundforbund ledes i det daglige av et styre. Etter landsmøtet 2017 har styret denne sammensetningen:

 • Leder: Magne Bolme
 • Nestleder: Thore Larsen
 • Styremedlemmer: Berit Lunde, Hege Norset Blichfeldt og Helena Redding.

NFFs øverste myndighet er landsmøtet, som gjennomføres hvert annet år. Hver førerhundklubb sender delegater til landsmøtet. Mellom landsmøtene har én delegat fra hver førerhundklubb funksjon som representantskap.

Kontakt NFF

Klikk her hvis du vil kontakte oss.