Skip to content

Om oss

Norges Førerhundforbund (forkortet NFF) er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge.

Bakgrunn

Organisasjonen ble stiftet i mai 2009 under navnet Førerhundforum. Dette skjedde på initiativ av, og etter ønske fra, førerhundbrukerne selv. De første årene hadde Førerhundforum en samarbeidsavtale med Norges Blindeforbund, og var underlagt denne organisasjonen. Samarbeidet var ikke uproblematisk.

Da blindeforbundet gikk bort fra samarbeidsavtalen tidlig i 2012, valgte Førerhundforum å bryte den organisatoriske tilknytningen til Norges Blindeforbund og gå videre på egne ben.

Førerhundforum endret navn til Norges Førerhundforbund 24. februar 2014. Samtidig vedtok vi også nye vedtekter.

Hvem er vi?

Norges Førerhundforbund er en ideell og demokratisk organisasjon med individuelt medlemskap. De fleste av våre medlemmer er selv førerhundbrukere, men blant medlemmene finnes det også personer som enten er pårørende til førerhundbrukere, eller som har interesse og engasjement for førerhundsaken. Vi har også medlemmer som gjør en stor og viktig innsats som hjelpetrenere i førerhundklubbene rundt i landet.

Derfor er vi her

Norske myndigheter har i noen år definert førerhunder som et produkt. Som følge av dette er trening av førerhund med tilhørende oppgaver blitt konkurranseutsatt.

Norges Førerhundforbund taler og jobber for alle førerhundbrukeres interesser – uavhengig av hvilken førerhundskole den enkelte har mottatt sin hund fra. Vi har ingen tilknytning til noen av førerhundleverandørene. Vår uavhengighet og nøytralitet er svært viktig for oss, og helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre det arbeidet vi er satt til.

Lokalt arbeid

NFFs geografiske arbeidsområde omfatter for tiden følgende elleve fylker:

 • Akershus
 • Aust-Agder
 • Finnmark
 • Hedmark
 • Nordland
 • Oppland
 • Oslo
 • Troms
 • Vest-Agder
 • Vestfold
 • Østfold

Det finnes lokale førerhundklubber rundt omkring i landet. I tillegg til å tilby gode treningstilbud til førerhunder og brukere, ivaretar de også rollen som NFFs lokalavdeling i sitt område.

Ledelse

Norges Førerhundforbund ledes i det daglige av et styre. Etter landsmøtet 2019 har styret konstituert seg slik:

 • Leder: Hanne Beate Misund
 • Nestleder: Tore Johnny Bråtveit
 • Styremedlemmer: Thore Larsen og Anikó Klein

Norges Førerhundforbunds øverste myndighet er landsmøtet, som gjennomføres hvert annet år. Hver førerhundklubb sender delegater til landsmøtet. Mellom landsmøtene har én delegat fra hver førerhundklubb funksjon som representantskap.

Kontakt NFF

Klikk her hvis du vil kontakte oss.

Vil du lese mer?