Skip to content

Nytt styre i Norges Førerhundforbund

Posted in Generelt, and Nyheter

25. og 26. mai avholdt Norges Førerhundforbund sitt landsmøte på Smarthotel i Oslo. Trafikksikkerhet på sykkel- og gangveier var tema.

Landsmøtet valgte nytt styre på fire personer. Slik vedtektene sier, er det styret selv som skal konstituere seg og fordele roller. Styret hadde konstituerende styremøte 30. mai, og rollefordelingen i styret er nå slik:

Leder: Hanne Beate Misund
Nestleder: Tore Johnny Bråtveit, også med ansvar for økonomi og nettsider
Styremedlemmer: Thore Larsen og Anikó Klein

Comments are closed.