Skip to content

Ny leder i Norges Førerhundforbund

Posted in Nyheter

Landsmøtet i Norges Førerhundforbund, som fant sted helga 16.-17. april, gav tilslutning til at det skal gjøres forsøk med en ny styremodell. Antallet styremedlemmer er redusert, samtidig som styret selv nå fordeler roller og oppgaver.

Styret gjennomførte sitt første styremøte for arbeidsperioden 24. april, og har konstituert seg slik for perioden fram til landsmøtet 2017:

Hege Norset Blichfeldt, leder
Thore Larsen, nestleder
Berit Lunde, sekretær
Tore Johnny Bråtveit, kasserer og ansvarlig for nettsidene

Comments are closed.