Skip to content

Noen tanker på Førerhundens dag

Posted in Generelt, Interessepolitikk, and Nyheter

Nå på Førerhundens dag registrerer jeg med glede at vi i den siste tida har hatt flere gode oppslag om førerhunder i mediene. Alt fra utfordringer vi møter på gang- og sykkelveier, til forstyrrelser av førerhund i arbeid, har blitt satt på dagsordenen. Alle mediesakene har stort sett fått fram god og korrekt informasjon. Jeg for min del mener vel at det kanskje blir litt vel mye hysteri rundt kontakten med andre mennesker. Utsagn som at man «daglig opplever å bli forstyrret» kjenner jeg meg ikke igjen i. Og jeg synes det er litt trist når mødre mer eller mindre hysterisk utbryter at den lille ikke får røre den hunden. Selvsagt skal det ikke klappes uten at man spør, men det skal det ikke uansett hvilken hund det er de møter. Og hvis vi mister kontrollen over hunden ved det minste klapp, bør vi kanskje vurdere vår egen rolle som hundens fører.

Men la det være. Jeg kjenner problemet, og det er viktig å være klar over det for alle som møter en førerhund. Hunden jobber!
Det største forstyrrelsesproblemet er imidlertid andre hunder, eller mer korrekt andre hundeeieres manglende kontroll over egen hund. Denne problemstillingen har heldigvis også blitt godt belyst. Og etter min mening er det problemet bare økende. Jeg har selv opplevd hvordan min nå pensjonerte Amigo etter hvert fikk problemer med hundemøter etter litt for mange episoder, der han ble pårent av andre hunder. Han ble ikke ødelagt av disse møtene, men jeg måtte jobbe en god del for å rette på skadene.

Det «gledeligste» oppslaget har imidlertid kommet i Dagsrevyen. I saken ble det dokumentert, enda en gang, hvordan drosjesjåfører nekter å ta med førerhundbrukere. Det gledelige her var at nektingen faktisk fikk følger; sjåføren mistet jobben. Den reaksjonen synes jeg vi skal feire på denne dagen. For bare slik kan vi få sikret vår fulle samfunnsdeltakelse. Lovverket med tilhørende rundskriv og forskrifter er der, men ikke før det følges får det betydning for oss i hverdagen. Så dette var en virkelig stor og god nyhet for alle oss med førerhund.

Her kan du lese artikkelen om saken Dagsrevyen tok opp.

Comments are closed.