Skip to content

Mulighet for å søke pengestøtte

Posted in Nyheter

Henny og Otto B. Andersens legat er en godt kjent og svært viktig bidragsyter innenfor norsk førerhundarbeid. Vi er også i år bedt om å formidle informasjon fra legatet om mulighet for å søke om økonomisk støtte, og vi formidler selvsagt informasjonen med glede.

Henny og Otto B. Andersens legat

Til førerhundbrukere

Sandefjord april 2016

Mulighet for å søke om pengestøtte

Henny og Otto B. Andersens legat ble opprettet i 1995. Legatets formål er å støtte førerhundsaken, og slik dette er praktisert har legatets styre forsøkt å finne frem til formål innenfor førerhundsaken som faller utenfor offentlige støtteordninger.

Legatet har siden etableringen utdelt midler til enkeltpersoner, klubber og skoler hvert år. Legatets styre opplever at informasjon om legatet kanskje ikke har nadd ut til den enkelte førerhundbruker i tilstrekkelig grad.

Legatet ønsker derfor også i år å distribuere dette brev direkte til dere som er førerhundbrukere. Vi tror nemlig at mange av dere har behov som faller innefor legatets rammer og utenfor offentlige støtteordninger. Derfor vil vi oppfordre dere som førerhundbrukere, til å søke om økonomisk støtte fra legatet.

Legatet har tidligere gitt støtte til følgende typer utgifter:

  • Veterinærutgifter
  • Utenlandsreiser
  • Opplæring og lignende
  • Opparbeidelse og inngjerding av hundegård

Dette er bare ment som eksempler, og det er mulig også å søke om støtte til andre formål. Søknaden bør vedlegges dokumentasjon, i form av kopi av kvitteringer, kostnadsoverslag, pristilbud eller lignende.

Det er også anledning til å søke om dekning av fremtidige utgifter, for eksempel dersom man planlegger en reise eller å delta på et kurs. I slike tilfelle vil man kunne få tilsagn om støtte som utbetales i etterkant. Også i slike tilfeller bør man forsøke å angi noen kostnadsrammer.

Søknadsfristen for tildeling 2016 er satt til 4. mai 2016.

Søknaden sendes til Henny og Otto B Andersens legat v/Tenden advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord. Søknad kan også sendes per e-post til ca [at] tendenans [dot] no.

i

Andersens legat

Henny og Otto B. Andersens legat c/o Tenden advokatfirma ANS Pb. 423, 3201 Sandefjord

Comments are closed.