Skip to content

Mulighet for å søke om økonomisk støtte

Posted in Nyheter

Vi har mottatt følgende informasjon fra Tenden advokatfirma ANS med oppfordring om å formidle informasjonen nedenfor. Denne oppfordringen etterkommer vi med største glede.

Til førerhundbrukere

Sandefjord mars 2014

Mulighet for å søke om pengestøtte
Henny og Otto B. Andersens legat ble opprettet i 1995. Legatets formål er å støtte førerhundsaken, og slik dette er praktisert har legatets styre forsøkt å finne frem til formål innenfor førerhundsaken som faller utenfor offentlige støtteordninger. Legatet har siden etableringen utdelt midler til enkeltpersoner, klubber og skoler hvert år. Legatets styre opplever at informasjon om legatet kanskje ikke har nådd ut til den enkelte førerhundbruker i tilstrekkelig grad. Legatet ønsker derfor også i år å distribuere dette brev direkte til dere som er førerhundbrukere. Vi tror nemlig at mange av dere har behov som faller innefor legatets rammer og utenfor offentlige støtteordninger. Derfor vil vi oppfordre dere som
førerhundbrukere, til å søke om økonomisk støtte fra legatet.

Legatet har tidligere gitt støtte til følgende typer utgifter:
Veterinærutgifter
Utenlandsreiser
Opplæring og lignende
Opparbeidelse og inngjerding av hundegård
Dette er bare ment som eksempler, og det er mulig også å søke om støtte til andre formål. Søknaden bør vedlegges dokumentasjon, i form av kopi av kvitteringer, kostnadsoverslag, pristilbud eller lignende. Det er også anledning til å søke om dekning av fremtidige utgifter, for eksempel dersom man planlegger en reise eller å delta på et kurs. I slike tilfelle vil man kunne få tilsagn om støtte som utbetales i etterkant. Også i slike tilfeller bør man forsøke å angi noen kostnadsrammer.

Søknadsfristen for tildeling 2013 er satt til 1. mai 2014.

Søknaden sendes til Henny og Otto B Andersens legat v/Tenden advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord. Søknad kan også sendes per e-post til ca [at] tendenans [dot] no.

Med vennlig hilsen
Henny og Otto B. Andersens legat
Christen Agerup
Forretningsfører

Comments are closed.