Skip to content

Landsmøtet 2016 er gjennomført

Posted in Nyheter

Norges Førerhundforbund avholdt 16. og 17. april vårt landsmøte på Smarthotel i Oslo. Delegater fra forbundets 7 medlemsklubber deltok. I tillegg deltok styret og flere fantastiske hjelpere. Spesielt ønsker vi å takke Ellen for innsatsen som frivillig. Du er gull verdt, Ellen!

Årets landsmøte behandlet de sakene som er vanlig på et slikt møte, som regnskap, budsjett og årsmelding. I tillegg ble det trukket klare linjer for arbeidet framover. Blant annet ble det nedsatt et utvalg som skal jobbe med organisasjonens struktur og vedtekter. Det ble også valgt et utvalg som fram til 1. juni skal arbeide med direkte innspill til NAV, som oppfølging etter et møte avholdt mellom NAV og Norges Førerhundforbund sist uke.

Norges Førerhundforbund har på kort tid etablert seg som et viktig talerør overfor myndighetene i interessepolitiske saker som angår førerhundbrukere. Vi opplever at vi fra myndighetenes side blir invitert til dialog og lyttet til. Norges Førerhundforbund skal fortsette det viktige arbeidet for å sikre brukerne førerhunder av best mulig kvalitet, og skal samtidig arbeide målrettet for å sikre rettsvern og gode ordninger som gjør oss i stand til å ivareta våre fantastiske førerhunder på best mulig vis.

Norges Førerhundforbund drives med små økonomiske resurser. Alt arbeid i organisasjonen gjøres frivillig og ubetalt. Å skaffe nødvendige økonomiske resurser er en viktig oppgave for framtida. Siden Norges Førerhundforbund ikke har kostbar admenistrasjon, blir alle midler som kommer inn brukt direkte til førerhundsaken.

Landsmøtet vedtok et forsøk med en litt annen styremodell enn den vi har hatt fram til nå. Det nye styret har en noe friere sammensetning enn tidligere. Det betyr at styret selv konstituerer seg med en leder og at lederrollen bør gå på omgang.

Desse fire sitter nå i styret: Berit Lunde, Thore Larsen, Hege Norset Blichfeldt og Tore Johnny Bråtveit.

Comments are closed.