Skip to content

Jule- og nyttårshilsen fra styret

Posted in Generelt

Da går enda et år mot slutten, og det er tid for oppsummeringer, tilbakeblikk og gode ønsker. Vi bruker anledningen til å ønske alle tillitsvalgte, klubbmedlemmer og støttespillere

Ei fredfylt jul og et godt nytt «hundeår»!

I året vi har lagt bak oss har det blitt jobbet jevnt og trutt. Vi konstaterer med tilfredshet at Samarbeidsforum for førerhunder har blitt den fruktbare arenaen for innspill og erfaringsutveksling vi ønsket at det skulle bli. Ett konkret resultat av arbeidet i samarbeidsforum er den nylig gjennomførte spørreundersøkelsen blant førerhundbrukere. Denne ble utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og vi har bidratt aktivt i utformingen av undersøkelsen.

Det jobbes også godt med andre førerhundpolitiske saker, så vi kan gå det nye året optimistisk i møte. Men vi har mye ugjort. Vi må alle bli mer bevisste våre roller hvis vi skal sikre våre rettigheter som førerhundbrukere, og bidra til best mulig utdanning og oppfølging av førerhundene våre.

Da gjenstår det vare å ønske alle to- og firbeinte god jul, og godt nytt år!

Comments are closed.