Skip to content

Informasjon fra møte i samhandlingsforum

Posted in Interessepolitikk, and Nyheter

Etter oppfordring fra Norges Førerhundforbund har NAV fått i stand en ordning med samarbeidsmøter mellom Norges Førerhundforbund (NFF), Norges Blindeforbund (NBF) og NAV. Foreløpig er dette en prøveordning i en periode på to til tre år med to møter i året. NAV har kalt dette for samhandlingsforum. NAV er representert med Terje Otto Elvedal (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Håvard Lauvås (NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark) og Arve Bjørke Olsen (Faglig utvalg for førerhundspørsmål). Fra NFF deltar Thore Larsen (nestleder) og Tone Mathisen (representantskapet). Fra Norges Blindeforbund deltok Torunn Gaarder og AnnSofie Evensen på det første møtet. Sistnevnte er førerhundkoordinator ved Blindeforbundets skole. Både på forhånd og under møtet påpekte NFF at AnnSofie Evensen ikke er førerhundbruker og at det dessuten er flere uheldige sider ved hennes deltagelse på disse møtene. Blindeforbundet svarte at de ønsker å utpeke deltagere til hvert møte istedenfor å ha de samme deltagerne på alle møtene. Også NAV var ikke tilfreds med AnnSofies deltagelse og lot det komme til uttrykk både under møtet og i referatet fra møtet. På spørsmål fra NFF bekreftet Terje Otto Elvedal at AnnSofie Evensen ikke har lov til å være med på å lage innspill til anbudsrunder som Blindeforbundet selv skal delta i. Han sa at de tillitsvalgte og ansatte som er involvert i utviklingen av og gjennomføring av førerhundanbudet for blindeforbundets leverandører og underleverandører, ikke kan delta.

Det første møtet fant sted i NAVs lokaler på Økern i Oslo 31. mai. Det neste møtet vil bli avholdt i løpet av september eller oktober. En av arbeidsoppgavene til Samhandlingsforum er nettopp å gi innspill til utformingen av nye anbud. Andre arbeidsoppgaver er:

  • bidra til brukermedvirkning
  • bidra til kvalitetsutvikling
  • drøfte og følge opp resultater fra brukererfaringer og brukerundersøkelser

På det første møtet ble følgende saker tatt opp:

  • Veterinærutgifter (sak fra NFF),
  • Helseinformasjon om nye hunder (sak fra NFF),
  • Hjemmebesøk fra leverandør / god informasjon om når oppfølgingsbesøkene skal finne sted (sak fra NFF),
  • Brukerundersøkelse blant alle brukere av førerhund i Norge (Sak fra NBF).

Saken om brukerundersøkelse ble trukket, men blir tatt opp igjen på neste møte. Når det gjelder saken om helseinformasjon til nye hunder og saken om hjemmebesøk, lovte NAV å undersøke nærmere for å finne ut om anbudsbestemmelsene blir fulgt.

Vi i styret oppfordrer klubbene til å sende inn saker som vi kan ta opp på møtene i Samhandlingsforum. Vi tenker ikke på personlige saker, men generelle saker. Bruk mailadressen styret [at] norgesforerhundforbund [dot] no til dette. Dette vil være til stor hjelp for oss alle.

Comments are closed.