Skip to content

I media

På denne sida samler vi informasjon og lenker til medieoppslag der Norges Førerhundforbund og arbeidet vårt blir omtalt.

Radio og TV

Nedenfor følger informasjon om radio- og TV-innslag. Noen har vi liggende lokalt på nettstedet vårt, mens andre ligger hos medieleverandøren som har sendt innslaget.

Vi vet at noen har opplevd vansker med å få spilt av innslagene fra NRK. Når du klikker på en av NRK-lenkene nedenfor, kommer du inn på siden for programmet. Der er det en liste over de ulike innslagene i programmet som du kan velge i, dersom avspillingen ikke starter automatisk.

Intervju i Radio øst 23. april 2015

I innslaget “Norges Førerhundforbund etablerer seg” intervjuet Radio Østs Anja Ringnes Nilsen styreleder i Norges Førerhundforbund, Tore Johnny Bråtveit. Innslaget ble sendt både 23. og 24. april. Vi gjengir innslaget med tillatelse av Radio Øst.

NRK-innslag, Førerhundens dag 2015

Førerhundens dag er siste onsdag i april hvert år. I år markerte NRK Førerhundens dag i flere innslag.

NRK Telemarkssendinga

Magne Bolme, førerhundbruker og medlem av representantskapet i Norges Førerhundforbund, fikk romslig tid til å snakke om egne erfaringer som førerhundbruker og om bakgrunnen for Norges Førerhundforbund i morgensendinga. Nedenfor følger to lenker til radioinnslaget; første lenke gir deg hele innslaget fra starten, mens andre lenke gir deg muligheten til å starte rett på siste del av innslaget etter en musikalsk pause.

NRK Vestfold

Mona Ullmann, førerhundbruker og leder av Førerhundklubben Fri ble intervjuet på NRK Vestfolds ettermiddagssending. I innslaget deltok også Live Kleveland, leder av Dyrevernalliansen. Hør innslaget her.

NRK Østafjells

Mona Ullmann var på TV også! NRK Østafjells hadde et innslag i distriktssendingen før Dagsrevyen. Se og hør innslaget her.

TV Øst

TV Øst, lokal-TV for Hedmark, Oppland og Nordre Buskerud, hadde også innslag om førerhund på Førerhundens dag 2015. Se og hør innslaget med Tone Mathisen, leder av Hedmark og Oppland førerhundklubb, her.

[lyte id=”ft2aYvL8cGQ” /]