Skip to content

Fra nyvalgt leder i Norges Førerhundforbund

Posted in Generelt, and Nyheter

Helga 29. – 30. april hadde Norges Førerhundforbund landsmøte på Smarthotel Oslo. Og det nyvalgte styret har nå hatt sitt første konstituerende møte i etterkant av landsmøtet.

Styret har konstituert seg slik:

Magne Bolme: Leder

Thore Larsen: Nestleder

Styremedlemmer: Berit Lunde, Hege Norset Blichfeldt og Helena Redding

Styret er dermed utvidet med en person etter landsmøtet. I tillegg har Tore Johnny Bråtveit tatt på seg ansvaret for å drive våre nettsider og FB-sider. Han er også økonomiansvarlig. Etter landsmøtet har vi slik fått et breiere og mer robust lag som kan trekke sammen for å drive foreningsarbeidet videre.

Landsmøtehelga var også på alle andre måter positiv for oss som var der. Den viste til fulle at vi hadde fått utrettet mye godt med små ressurser i løpet av fjoråret. Det viktigste vi kan vise til er nok den vellykkede samlingen vi arrangerte på Gjøvik i juni, og opprettelsen av Samarbeidsforumet mellom NAV og brukerorganisasjonene. Slike resultat forteller om ivrige, kunnskapsrike og engasjerte førerhundbrukere. Med så dyktige folk å trekke veksler på, ser undertegnede fram til de neste to årene som forbundsleder. Jeg er ikke «enehersker», men lagleder. Og Etter landsmøtet tør jeg trygt vi kan si at vi er et vinnerlag! Jeg gå derfor i gang med min ledergjerning med friskt mot. Sammen skal vi fortsette og videreutvikle det gode arbeidet vi er i gang med.

Magne Bolme

Comments are closed.