Skip to content

En tydelig stemme for førerhundbrukerne i Norge

Posted in Interessepolitikk, and Nyheter

UTTALELSE FRA NORGES FØRERHUNDFORBUNDS LANDSMØTE 2015

Norges Førerhundforbund har i løpet av kort tid etablert seg med en tydelig stemme på vegne av førerhundbrukerne. Dette er viktig for at brukernes interesser skal bli ivaretatt, men det er også viktig for kvaliteten i førerhundarbeidet totalt sett. Norges Førerhundforbunds Landsmøte som ble avholdt i Oslo 18.-19. april 2015, mener de gode resultatene og den positive myndighetskontakten som er etablert, viser behovet for organisasjonen og et styrket arbeid i årene fremover. 

Norges Førerhundforbund er en ideell interesseorganisasjon sammensatt av 7 førerhundklubber med mål om et enda bedre førerhundarbeid. Norges Førerhundforbunds viktigste oppgave er å ivareta førerhundbrukernes interesser. Organisasjonen er nøytral og uavhengig av førerhundskolene og andre med en økonomisk rolle i førerhundarbeidet. Landsmøtet vil understreke at Norges Førerhundforbund dermed kan ivareta alle førerhundbrukeres interesser, uavhengig av hvilken leverandør vedkommende har fått hund fra.

Et godt førerhundarbeid er avhengig av tre aktører: NAV, førerhundskolene og brukerne. Norges Førerhundforbunds landsmøte mener samspillet mellom disse er avgjørende for å gi synshemmede trygghet for at førerhundene har de egenskapene og ferdighetene som brukeren har behov for i sin hverdag. Derfor er landsmøtet særlig tilfreds med den gode dialogen i forkant av nytt anbud for kjøp av førerhund i Norge. Dette samspillet der brukerne blir lyttet til og får reell medvirkning er også en forutsetning for et godt og forsvarlig hundehold.

Av resultater av førerhundbrukernes interessepolitiske arbeid vil Norges Førerhundforbunds landsmøte særlig trekke frem:

  • at førerhunder har fått adgang til restauranter og spisesteder gjennom unntak i forskrift for næringsmiddelhygiene
  • at taxier ikke har adgang til å nekte å ta med førerhund, heller ikke med henvisning til allergi eller kulturell eller religiøs overbevisning
  • at førerhunder skal bli lært opp til å mestre utfordringer som svingdører og rulletrapper
  • at førerhundbrukerne nå får flere fastlagte hjemmebesøk det første året etter at en ny Førerhund er delt ut
  • at førerhundbrukerne oppfordres til å bli tydeligere forbrukere og jobbe for kvalitetssikring av sitt eget hjelpemiddel gjennom et bevisst forhold til sine egne behov og hverdagsutfordringer, og få bistand ved behov
  • at Norges Førerhundforbund er anerkjent som brukerorganisasjon og høringsinstans.

Kontaktperson:

Tore Johnny Bråtveit, styreleder i Norges Førerhundforbund

Tlf. 901 64 075
E-post: styreleder [at] norgesforerhundforbund [dot] no

Comments are closed.