Skip to content

Appell: Kunden bestemmer!

Posted in Interessepolitikk

Førerhunden er et hjelpemiddel for blinde eller sterkt svaksynte personer. Drosje er en del av det offentlig tilgjengelige transporttilbudet i Norge. Stadig opplever personer med førerhund å bli nektet adgang til drosje. Hvor lenge skal vi måtte finne oss i dette?

I dag er det den internasjonale førerhunddagen, og vi i Norges Førerhundforbund bruker dagen til å sette fokus på noe som bør angå alle: Retten til å slippe diskriminering i deler av drosjenæringen!

Førerhundbrukere opplever:

  • At mange sjåfører svarer «nei» når tur bestilles
  • At sjåfører på holdeplass ikke gir seg til kjenne eller skylder på allergi (uten å kunne dokumentere det)
  • At det kan ta lang tid før drosje kommer fordi mange sjåfører velger bort turen
  • At sjåføren har sine egne “private” regler for hvor hunden får oppholde seg i bilen

Samferdselsdepartementet presiserte følgende i et brev til oss 4. april 2017: «Drosje er en del av det offentlig tilgjengelige transporttilbudet. Den som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute med personbil registrert for inntil 9 personer må ha løyve etter yrkestransportloven § 9, jf § 4. Drosjer har gjennom den behovsprøvde løyveordningen enerett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med personbil. Tildelt løyve gir rett og plikt til å drive drosjevirksomhet i samsvar med lov og regelverk som er fastsatt for slik virksomhet. Det er ikke adgang til å reservere seg mot å transportere blinde og svaksynte som er avhengig av førerhund.»

Dette bør være klar tale, og videre diskusjon unødvendig. Så enkelt er det likevel ikke. Gjennom mer enn ti år, har problemet fått øke i omfang i deler av landet. Førerhundmiljøet har kjørt kampanjer med informasjon rettet mot drosjenæringen, problemet har blitt dekket i media og Samferdselsdepartementet har vært på banen flere ganger. Men fortsatt er dette til dels svært problematisk mange steder.

Førerhundene er spesialtrente, sunne og velstelte hunder, som gjør en uunnværlig jobb. En førerhund er finansiert av det offentlige som et hjelpemiddel for synshemmede, og gir økt mobilitet og frihet for den synshemmede personen som samarbeider med den. Sett i lys av dette, blir det uforståelig at våre myndigheter lar deler av drosjenæringen slippe unna med diskriminering mot en liten gruppe i samfunnet.
Som førerhundbrukere, krever vi retten til å benytte drosje i likhet med befolkningen for øvrig. vi krever også at transporten skjer på en forskriftsmessig og trygg måte, også ut fra dyrevernhensyn.

Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Vi arbeider på vegne av alle landets førerhundbrukere for å sikre at hjelpemidlet førerhund skal kunne benyttes hensiktsmessig overalt i samfunnet, og for at førerhundordningen i Norge skal være best mulig både for to- og firbente.

Vi oppfordrer deg som leser denne appellen å dele den i ditt nettverk, og kanskje særlig med drosjesentralen i ditt område. Takk!

Comments are closed.