Skip to content

År: 2014

Landsmøte er gjennomført

Posted in Nyheter

Landsmøtet i Norges Førerhundforbund ble avholdt helga 25.-27. april i Oslo. Alle våre sju medlemsklubber var representert på møtet.

Ei helg med inspirerende og konstruktive møteforhandlinger med flotte og engasjerte møtedeltakere er over, og vi i styret er veldig klare for å fortsette det viktige interessepolitiske arbeidet. Norges Førerhundforbunds innsats som interesseorganisasjon for landets førerhundbrukere vil bli lagt merke til i tida framover. Vær trygg!

Uttalelse fra Norges Førerhundforbunds styre

Posted in Generelt, and Interessepolitikk

Hvilke rettigheter har egentlig førerhundbrukere og førerhunder i Norge? Dette er et av spørsmålene vi sitter igjen med etter å ha sett innslaget på NRK Dagsrevyen 05.04.2014, der det ble fortalt om en førerhundbruker som er blitt fratatt førerhunden sin av NAV. Forutsatt at framstillingen av saken er korrekt, anser Norges Førerhundforbund at NAV her har opptrådt ytterst uprofesjonelt. Behandlingen av førerhundbrukeren og hennes familie er klanderverdig, og det er nærliggende å beskrive situasjonen som et overgrep.