Skip to content

Velkommen

Velkommen til Norges Førerhundforbund!

Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Vi organiserer førerhundbrukere og deres støttespillere. Vi har klubber spredd over hele landet. Forbundet gir sine medlemmer tilbud om kurs og individuell oppfølging slik at de kan bruke sine førerhunder best mulig i hverdagen. Vi arbeider interessepolitisk for å sikre blinde og sterkt svaksyntes rett til å ferdes uhindret i samfunnet. Organisasjonen ledes og drives av førerhundbrukere.

Velg Om oss i hovedmenyen, så får du vite mer om hvem vi er og hva vi gjør.

Nytt fra Norges Førerhundforbund

Noen tanker på Førerhundens dag 24. april 2019

Nå på Førerhundens dag registrerer jeg med glede at vi i den siste tida har hatt flere gode oppslag om førerhunder i mediene. Alt fra utfordringer vi møter på gang- og sykkelveier, til forstyrrelser av førerhund i arbeid, har blitt satt på dagsordenen. Alle mediesakene har stort sett fått fram god og korrekt informasjon. Jeg for min del mener vel at det kanskje blir litt vel mye hysteri rundt kontakten med andre mennesker. Utsagn som at man «daglig opplever å bli forstyrret» kjenner jeg meg ikke igjen i. Og jeg synes det er litt trist når mødre mer eller mindre hysterisk utbryter at den lille ikke får røre den hunden. Selvsagt skal det ikke klappes uten at man spør, men det skal det ikke uansett hvilken hund det er de møter. Og hvis vi mister kontrollen over hunden ved det minste klapp, bør vi kanskje vurdere vår egen rolle som hundens fører.

Fysisk atskilte gang- og sykkelstier? 24. april 2019

Norges Førerhundforbund etterlyser klare og entydige standarder for hvordan gang- og sykkelstier skal utformes for å ivareta alles trygghet. Å dele opp gang- og sykkelstier i egne traseer for syklende og gående kan være en god idé, men dette forutsetter at det gjøres på riktig måte. Gjøres det feil, skaper det ubehagelige eller til og med farlige situasjoner, konflikter og stress.

Norges Førerhundforbund mottar sponsorstøtte 15. februar 2019

PRO ISP er vår leverandør av Internett-tjenester. Nå har de valgt å støtte oss med gratis domene og webhotell.

“Webhotell og domene for alle dine behov – PRO ISP” er teksten som først møter deg som skjermleserbruker når du går inn på www.proisp.no. Nå har vi hatt vårt domene, våre nettsider og våre e-postlister der siden 2015, og vi er svært godt fornøyd med god support, raske og stabile servere og gode produkter.

%d bloggere liker dette: