Skip to content

Velkommen

Velkommen til Norges Førerhundforbund!

Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Vi organiserer førerhundbrukere og deres støttespillere. Vi har klubber spredd over hele landet. Forbundet gir sine medlemmer tilbud om kurs og individuell oppfølging slik at de kan bruke sine førerhunder best mulig i hverdagen. Vi arbeider interessepolitisk for å sikre blinde og sterkt svaksyntes rett til å ferdes uhindret i samfunnet. Organisasjonen ledes og drives av førerhundbrukere.

Velg Om oss i hovedmenyen, så får du vite mer om hvem vi er og hva vi gjør.

Nytt fra Norges Førerhundforbund

Nytt styre i Norges Førerhundforbund 7. juni 2019

25. og 26. mai avholdt Norges Førerhundforbund sitt landsmøte på Smarthotel i Oslo. Trafikksikkerhet på sykkel- og gangveier var tema.

Landsmøtet valgte nytt styre på fire personer. Slik vedtektene sier, er det styret selv som skal konstituere seg og fordele roller. Styret hadde konstituerende styremøte 30. mai, og rollefordelingen i styret er nå slik:

To viktige medlemskap 30. mai 2019

I løpet av vinteren og våren har Norges Førerhundforbund blitt medlem av to organisasjoner. Begge medlemskapene kan vise seg å ha stor betydning for vårt arbeid i tida framover.

Den 25. april ble forbundets søknad om medlemskap i Studieforbundet Funkis godkjent av årsmøtet i Funkis. Gjennom medlemskapet i Funkis (funksjonshemmedes studieforbund) får vi adgang til å søke om støtte til våre kurs og samlinger. Dette gjelder både for aktiviteter vi arrangerer sentralt, og aktiviteter som førerhundklubbene våre arrangerer. Funkis er en paraplyorganisasjon av ulike organisasjoner av og for funksjonshemmede. Organisasjonens oppgave er å fordele statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemsorganisasjoner. Funkis bistår også sine medlemsorganisasjoner med veiledning og råd.

Noen tanker på Førerhundens dag 24. april 2019

Nå på Førerhundens dag registrerer jeg med glede at vi i den siste tida har hatt flere gode oppslag om førerhunder i mediene. Alt fra utfordringer vi møter på gang- og sykkelveier, til forstyrrelser av førerhund i arbeid, har blitt satt på dagsordenen. Alle mediesakene har stort sett fått fram god og korrekt informasjon. Jeg for min del mener vel at det kanskje blir litt vel mye hysteri rundt kontakten med andre mennesker. Utsagn som at man «daglig opplever å bli forstyrret» kjenner jeg meg ikke igjen i. Og jeg synes det er litt trist når mødre mer eller mindre hysterisk utbryter at den lille ikke får røre den hunden. Selvsagt skal det ikke klappes uten at man spør, men det skal det ikke uansett hvilken hund det er de møter. Og hvis vi mister kontrollen over hunden ved det minste klapp, bør vi kanskje vurdere vår egen rolle som hundens fører.

%d bloggere liker dette: